Datové centrum sociálních služeb v Libereckém kraji

Základní informace o Datovém centru

Datového centra sociálních služeb v Libereckém kraji bylo jednou z aktivit individuálního projektu Libereckého kraje "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji" (webové stránky projektu [zde] ), která byla důležitou součástí plánovacího procesu v oblasti rozvoje sociálních služeb v rámci kraje. Výstupy v podobě informací slouží pro potřeby monitorování a vyhodnocování poskytovaných registrovaných sociálních služeb v uplynulém období a zároveň pro plánování potřeb sociálních služeb na území Libereckého kraje. Datové centrum je interaktivním prostředím určeným pro poskytovatele sociálních služeb, zadavatele a také pro širokou veřejnost.

V rámci individuálního projektu Libereckého kraje IP 3 "Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji“ bylo Datové centrum sociálních služeb rozšířeno o modul Krajské koordinační struktury pro plánování sociálních služeb, modul Ekonomiky a modul Kvality. Moduly jsou určeny pro poskytovatele, zadavatele sociálních služeb a aktéry komunitního plánování sociálních služeb (vstup pod přístupovým heslem).  

Datové centrum sociálních služeb v Libereckém kraji vzniklo díky finanční podpoře z Evropského sociálního fondu, Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Výstupy

Výstupy v podobě informací jsou směrovány do těchto oblastí:

  • pro podporu plánování sociálních služeb,
  • podklad pro průběžný monitoring naplňování plánů sociálních služeb,
  • posuzování žádostí poskytovatelů sociálních služeb o dotace,
  • registrace sociálních služeb, podpora kontrolní a inspekční činnosti,
  • otevřený přístup k informacím pro uživatele služeb a veřejnost,
  • katalog poskytovatelů sociálních služeb v Libereckém kraji.

UPOZORNĚNÍ

V případě, že po vyplnění žádosti nebo aktualizace dat do Základní sítě kliknete v závěru formuláře na ikonu ULOŽIT A VYTISKNOUT,  již nebude možné návratu do formuláře.

Požadujete-li uložit rozpracovaný formulář, je nutné kliknout v závěru formuláře na tlačítko ULOŽIT ROZPRACOVANOU VERZI. Rozpracovanou verzi tisknout nelze - lze řešit tzv. ofocením obrazovky "Print Screen" (tlačítko na Vaší klávesnici).V rámci individuálních projektů Libereckého kraje:

- projekt IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00032
- projekt IP 3 „Rozšíření nástrojů pro podporu systému plánování sociálních služeb v Libereckém kraji“, reg. č. CZ.1.04/3.1.00/05.00053.

Projekty jsou financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

UVM & Firon CMS

Zpracovávám...